Personuppgiftspolicy för Lotus Belle Nordic Aps

Vi inhämtar personuppgifter endast när detta är relevant för oss och om det är relevant för din aktivitet hos Lotus Belle Nordic Aps.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid all relevant lagstiftning.

Vi lagrar dina personuppgifter endast förutsatt att vi antingen är rättsligt förpliktigade att göra det eller så länge det är relevant för det syfte de samlades in i.

Uppgifter vi samlar in

Om du önskar köpa och motta en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra affären och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla koll på innehållet i din varukorg medan du använder vår webbshop.

Vi kan inhämta uppgifter som t.ex. namn, mailadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsinformation.

Lotus Belle Nordic Aps samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

- Besöker vår hemsida

- Genomför ett köp av våra produkter

- Upprättar ett konto

- Anmäler dig till vårt nyhetsbrev

- Skickar frågor, reklamationer eller feedback till oss

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.lotusbelle.se är Lotus Belle Nordic Aps, Vindebyørevej 52, 5700 Svendborg, Danmark, cvr nr. 41352337.

Rättslig grund och syfte för behandling

Dina allmänna kontaktuppgifter, såsom namn och adress, samlar vi in för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt hos oss. Din mailadress samlar vi in för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, din betalkortinformation och din IP-adress. De uppgifter som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och sparas endast för slutföring av betalningen och uppfyllelse av avtalet som ingåtts. Vid genomförande av betalningar kommer vissa av dina uppgifter att överföras till Nets och Klarna, inklusive information som är nödvändig för att genomföra eller stödja betalningen, såsom det totala beloppet för köpet samt faktureringsinformation.

Om du under registreringsprocessen eller på vår hemsida har givit oss samtycke till det använder vi din mailadress för utskick av ett nyhetsbrev. Du kan när som helst anmäla dig till och avanmäla dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller även en länk för avanmälan. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte önskar uppge de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt kommer du tyvärr inte ha möjlighet att köpa produkter av oss på vår hemsida.

Dina uppgifter (förutom din mailadress, om du har samtyckt till behandling av den för mottagande av erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje man och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Vi har vår hemsida hos One.com och vårt betalningssystem genom Nets och Klarna, som fungerar som våra personuppgiftsbiträden. Alla personuppgifter du anger på vår hemsida kommer att lagras i One.coms datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är personuppgiftsbiträden och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de levererar sina tjänster till oss. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast personuppgifter efter våra instruktioner och i enlighet med lagstadgade krav på personuppgiftsbiträden.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som den registrerade har du en rad olika rättigheter som vi hela tiden ska säkerställa att vi uppfyller. Du har rätt att begära följande av oss:

• Att få tillgång till dina personuppgifter samt att få dem rättade/ändrade

• Att få personuppgifter raderade

Utöver detta har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en förfrågan om detta till vår mailadress jonas@lotusbelle.se.