Köpvillkor B2B

1. ALLMÄNT

Dessa köpvillkor omfattar samtliga tält och relaterade tillbehör som kan köpas på www.lotusbelle.se (”hemsidan”) som erbjuds av Lotus Belle Nordic ApS, Vindebyørevej 52, DK-5700 Svendborg, Danmark, momsnummer SE502085829501 (”Lotus Belle”, ”företaget”, ”vi” och ”vår”). Våra köpvillkor utgör hela avtalet mellan parterna. Ingen ändring av dessa köpvillkor är giltig, såvida den inte är skriftlig och har undertecknats av de berörda parterna. Läs dem noga innan du lägger din order och skriv ut en kopia för framtida referens. Genom att lägga en order hos oss eller acceptera leverans av en av våra produkter accepterar du dessa köpvillkor. Köp på hemsidan kan göras av företag, organisationer eller person på vägnar av ett företag eller organisation (som är 18 år fyllda) med leveransadress i Sverige (vidare kallad ”kunden”, ”du”, ”din”, ”ditt”). För köp som privatperson gäller andra villkor, läs dem här.

 

Våra kontaktuppgifter:

jonas@lotusbelle.se

+45 27 28 60 53

 

2. BESTÄLLNING, PRIS OCH BETALNING

Alla priser på hemsidan är angivna i SEK och inklusive moms. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma men redovisas innan slutförande av beställning. En beställning görs enkelt och säkert på vår hemsida. En beställning är bindande när sista steget i kassan (betalning) har genomförts. Du mottar en orderbekräftelse via e-mail omedelbart efter att din beställning har genomförts. Orderbekräftelsen innehåller utöver beställningsöverblick även viktig information som bör sparas. Om du upptäcker felaktigheter i orderbekräftelsen, såsom fel i namn/adress eller beställda varor, ber vi dig kontakta oss så snabbt som möjligt så att vi kan försöka åtgärda dessa.

 

Priser kan ibland ändras utan förvarning, men alla ordrar, inkl. deposition, genomförs till det pris som stod angivet vid det tillfälle då ordern lades. Frakt tillkommer (läs mer om frakt på sidan ”Frakt och leverans”). Önskar du beställa tre eller fler produkter ombeds du att kontakta oss först. Det är möjligt att få rabatt vid köp av minst tre produkter, beroende på vår skönsmässiga bedömning och produktens tillgänglighet.

 

I kassan finns en rad betalningsmetoder att välja mellan. Särskilda villkor kan gälla vid användning av vissa betalningsmetoder. Se mer info samt gällande villkor i kassan. För vissa betalningsmetoder, t.ex. faktura, gör räntor och andra avgifter sig gällande vid utebliven betalning.

 

3. ANNULLERING AV ORDER

Vi strävar efter att tillmötesgå alla kunders önskemål, även vid ändrade köpsituationer. Om du vill annullera en ännu inte levererad beställning kan du kontakta oss. Vi kommer att annullera avtalet men kräva en ersättning motsvarande 10% av orderns värde (normalt genom att endast återbetala 90% av beställningen).

 

4. TILLGÄNGLIGHET

Alla varor som saluförs förbehålls tillgänglighet. Produkter som kan läggas i varukorgen och beställas finns på lager. I enstaka fall kan det dock hända att vi inte har möjlighet att leverera de varor som visas som tillgängliga på hemsidan. Det kan bero på ett fel vid inventeringen på lagret. I dessa fall kontaktar vi dig så snabbt som möjligt. Om produkten av någon anledning inte finns tillgänglig kan vi föreslå en alternativ produkt av motsvarande kvalitet och till motsvarande pris. Det är upp till dig om du vill acceptera den alternativa produkten. Om du inte vill göra det återbetalar vi dig snarast möjligt. Om vi av någon annan anledning inte har möjlighet att acceptera din order återbetalar vi dig också snarast möjligt.

 

5. LEVERANS

Beställningar gjorda på hemsidan kan endast levereras till adresser i Sverige. Leverans till öar utan broförbindelse (dock med undantag för Gotland) är inte alltid möjlig, och vi rekommenderar att du kontaktar oss innan beställning görs för att få mer info om leveransmöjligheter. Beställningar levereras med PostNord till den angivna leveransadressen. En fraktkostnad på 500-3800 kr tillkommer på din beställning per tält. Fraktkostnaden beror på de varor som finns i beställningen samt leveransadress. Den precisa fraktkostnaden redovisas alltid innan köpet genomförs i  kassan, efter att leveransadress har angivits. Leverans sker till dörr/port/tomtgräns och inbärning ingår inte. Leveranstiden varierar beroende på vilka produkter som ingår i beställningen, men redovisas innan köpet genomförs samt i din orderbekräftelse. Notera att större produkter kan levereras i flera kollin.

 

Det är möjligt att avtala om upphämtning av din beställning på vårt lager i Danmark. Om detta är av intresse ber vi dig kontakta oss innan du genomför din beställning. Upphämtning avtalas med oss innan den kan genomföras. Adressen till vårt lager där ev. upphämtning görs är Lotus Belle, Vindebyørevej 52, DK-5700 Svendborg, Danmark.

 

Vi ansvarar för din beställning tills du fysiskt har mottagit den. Om du kan se synliga transportskador på emballage/produkt vid leverans ombeds du att genast meddela oss detta per mail, så snabbt som möjligt och alltid inom 7 vardagar från mottagande. Om leveransen inte överensstämmer med informationen som står på din orderbekräftelse ber vi dig att kontakta oss så snabbt som möjligt och alltid inom 7 vardagar från mottagande. Vi kommer att undersöka ärendet och om det har skett ett fel skickar vi rätt produkt eller återbetalar beloppet, beroende på vad som avtalas och är möjligt. Eventuell returfrakt och/eller frakt för en ny vara betalas inte av kunden i detta sammanhang.

 

6. RETUR OCH REKLAMATION

Ingen ånger- eller returrätt erbjuds för köp som görs av företags- eller organisationskunder. Du har rätt att reklamera en produkt inom 6 månader från det datum du mottog produkten. Om du upptäcker ett fel som du vill reklamera ska detta göras skriftligt till oss inom 7 vardagar från det att felet upptäcktes. Om reklamationen är berättigad kommer reparation, ersättningsprodukt, återbetalning eller prisavdrag att erbjudas, beroende på vad som är möjligt och rimligt. Ersättning för ekonomisk förlust till följd av reklamationsberättigad produkt ersätts inte. Reklamationsrätten täcker inte eventuella fel som har uppstått till följd av felaktig användning eller annan skadlig behandling, förvaring eller liknande av produkten. Reklamationsrätten bortfaller om produkten har ändrats/anpassats av kunden.

 

Om du har mottagit en produkt som är behäftad med fel avseende antingen kvantitet eller kvalitet ska du alltid rapportera det till oss inom 7 vardagar. Läs mer under artikel 5 ”Leverans” i dessa köpvillkor.

 

7. PRODUKTSPECIFIKATIONER

Det kan förekomma att tillverkaren gör mindre ändringar i specifikationerna, utan att i förväg informera om detta. Eventuella väsentliga ändringar meddelas på vår hemsida. Alla färger, storlekar, vikt- och måttangivelser som framgår på hemsidan är ungefärliga, men vi gör allt vi kan för att säkerställa att de ligger så nära verkligheten som möjligt.

 

8. ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV LOTUS BELLES PRODUKTER

Då vi inte har kontroll över hur våra tält och tillbehör används kan vi inte hållas ansvariga för personskador eller skador på tält i bruk. Det gäller t.ex. dåligt väder, inkl. kraftig vind och översvämning, eller skadedjur/insekter och andra force majeure-händelser. Användaren ska välja plats för uppsättning och använda produkten med omsorg. Vad gäller väderskador kan Lotus Belle inte hållas ansvariga för personskada eller skada på tält eller innehåll om tältet utsatts för dåliga väderförhållanden, såsom kraftig vind, eller varit uppsatt i lågt liggande områden med risk för översvämning eller nedfallna grenar eller el-ledningar. Var uppmärksam på väderprognoser. Reklamationsrätten gäller inte vid självförvållade skador, som t.ex. repor i tältduken eller skador som orsakats av användning vid extrema väderförhållanden, på festivaler eller liknande. Vi ansvarar inte heller för skador som uppstår när tältet är utom uppsyn. Vi rekommenderar inte att sätta upp tält vid kuling (över 18 m/s) eller ännu starkare vind. Det är ditt ansvar att kontrollera, värdera och besluta dig för om vädret är passande för camping. Lotus Belle-tält är tillverkade av högkvalitativa material och vår erfarenhet är att ett korrekt uppsatt Lotus Belle-tält tål de flesta väderförhållanden. Vi kan dock inte ge vägledning i individuella situationer eftersom det beror på flera olika faktorer: 1) Om våra instruktioner har följts vid uppsättning av tältet, 2) hur bra tältpinnarna har slagits ner i marken, 3) hur mjuk marken är och 4) hur skyddad ytan är där tältet satts upp. Vid användning av apparater, såsom spisar och andra matlagnings- eller uppvärmningsmetoder, i tältet, var uppmärksam på att det görs på användarens egen risk. Lotus Belle kan inte hållas ansvarig för personskador eller andra skador som har orsakats av användning av bränslebaserade eller elektriska apparater i eller i närheten av tältet. Kontakta lokala myndigheter för information om gällande regler för eldning/brandskydd samt säkerhetsrekommendationer. På samma sätt är vi inte ansvariga för olyckor eller skador på användare av våra tält. Användare bör följa rimliga förhållningsregler och uppvisa försiktighet i proportion till produktens karaktär, t.ex. undvika att snubbla över tältlinorna. Vår produktkvalitet är på topp, men för att ge ditt tält en så lång livstid som möjligt är det viktigt att sköta om det väl.

 

Om våra produkter hyrs ut, i offentliga eller kommersiella syften, hotellverksamhet eller andra syften, till personer som inte är köpare av produkterna, och uthyraren blir krävd på ersättning eller skadestånd av egna kunder, på grund av personskada eller andra orsaker, är Lotus Belle inte ansvarig för att täcka denna förlust. På samma sätt är Lotus Belle inte ansvarig för utgifter eller kostnader i samband med försämrat anseende eller förlorad inkomst till följd av produktfel eller andra orsaker. Under vissa omständigheter och efter vår skönsmässiga bedömning kan vi välja att erbjuda utbyte av produkter eller att göra en återbetalning. Det maximala beloppet vi återbetalar kommer inte att överstiga det pris som köparen har betalat för produkten. Lotus Belle ådrar sig inte ansvar för skador som orsakas av felaktig användning av våra produkter. Det är användarens ansvar att hantera tältet korrekt, kontrollera delarna regelbundet och undersöka väderprognoser när tältet används. Om våra produkter används i offentliga syften ska du själv teckna en ansvarsförsäkring för att täcka eventuella kostnader som uppstår.

 

9. ÖVRIGA FÖRBEHÅLL

Vi tar förbehåll för att kunna annullera beställningar utan att kunna krävas på kompensation om kunden har handlat i ond tro eller vid misstanke om bedrägeri. Vi förbehåller oss rätten att inte uppfylla skyldigheter i detta avtal i händelse av omständigheter som ligger utanför Lotus Belles kontroll eller som vi inte hade kunnat förutse eller övervinna. Detta gäller bl.a. myndigheters åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetsmarknadskonflikt, krig eller krigsfara, blockad, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning (force majeure).

 

10. INTEGRITET OCH ANVÄNDNING AV KUNDINFORMATION

Vi vidtar alla normala åtgärder för att skydda våra kunduppgifter. Vi lämnar inte ut kundinformation till tredje part, oavsett syfte. För mer info, läs vår fullständiga personuppgiftspolicy här.

 

11. FÖRBESTÄLLNINGAR / BESTÄLLNINGAR GENOM ANNAN KANAL ÄN HEMSIDAN

Det är möjligt för företag och organisationer att lägga en beställning via e-mail på produkter som finns tillgängliga på hemsidan, men även på produkter som inte finns på lager. Om en förbeställning önskas göras på en produkt som vid beställningstillfället inte finns på lager kommer en deposition på 10% av beställningens värde att utkrävas. När beställningen görs kommer en leveranstid att upplysas samt en orderbekräftelse och en faktura att skickas. Avtalet är bindande när orderbekräftelsen har mottagits. Därmed ska Lotus Belle leverera den beställda produkten och kunden är skyldig att betala för beställningen. Om kunden önskar annullera beställningen innan den har skickats från oss, eller från en av oss utnämnd tredje part, såsom en fabrik, kan detta göras, men depositionen kommer i ett sådant fall inte att återbetalas. När beställningen, eller den sista delen av beställningen, har skickats från oss, eller från en av oss utnämnd tredje part, kommer resterande 90% av beställningsvärdet att faktureras. Det är då inte längre möjligt att annullera beställningen.