Cookie- och integritetspolicy hos Lotus Belle Nordic Aps

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt öka värdet på de annonser som kan visas på sidan. Om du inte vill att uppgifter samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och låta bli att använda webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, syftet med det samt vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande, i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, mäta statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kodning, som t.ex. virus.

Det går att radera eller blockera cookies. Se instruktioner här: https://manual.its.umu.se/rensa-cache-cookies-och-historik-i-din-webblasare/ 

 

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser komma att bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Du kan dessutom riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att du inte får tillgång till allt innehåll.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje parter som i varierande omfattning kan omfatta:

  • Google Analytics

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter omfattar all information som på ett eller annat sätt kan spåras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en del sådan information. Det sker t.ex. vid vanlig användning av webbplatsen, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, övrig användning av tjänster eller vid köp på webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar typiskt sett följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger explicit samtycke till det och själv anger informationen behandlas även: Namn, telefonnummer, mailadress, adress och betalningsinformation. Det sker typiskt sett i samband med upprättande av konto eller vid köp.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, härunder EU:s dataskyddsförordning samt kompletterande svensk lagstiftning.

Dina uppgifter kommer uteslutande att användas i det syfte de samlades in för och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter av misstag eller på otillåtet sätt raderas, offentliggörs, förringas, försämras eller kommer till kännedom för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot gällande lagstiftning.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med störst sannolikhet är relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar samt att kunna leverera de tjänster du har efterfrågar, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Utöver detta använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringstid

Uppgifterna lagras under så lång tid som är tillåtet enligt gällande lagstiftning och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Lagringstiden beror på uppgifternas karaktär och orsaken till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Överföring av uppgifter

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du mottar och ev. klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment etc. överförs till tredje parter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som avses i avsnittet om ”Cookies” ovan. Uppgifterna används för att anpassa annonsering.

Vi använder utöver detta en rad tredje parter för lagring och behandling av personuppgifter. Dessa behandlar uteslutande uppgifter för vår räkning och får inte använda dem för eget syfte.

Överföring av personuppgifter, såsom namn och mailadress etc., kan komma att ske om du samtycker till det. Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan ge dina personuppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i ett allmänt använt format (dataportabilitet). Du kan dessutom när som helst göra invändningar mot att uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att upplysningar om dig behandlas. Om de upplysningar som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Hänvändelser om detta kan göras till: jonas@lotusbelle.se. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter, eller vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en förfrågan till oss angående detta till ovan nämnda mailadress.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Lotus Belle Nordic Aps

Vindebyørevej 52

5700 Svendborg

Danmark

Telefon: +4525722615

Mail: jpp@lotusbelle.dk